Tower of London

Rozwój Tower
Budowanie zamków było częścią podboju normańskiego. Wtedy, za panowania Wilhelma Zdobywcy (1066-1087), rozpoczęto budowę White Tower. Później pozostawiono ją niezmienioną przez ponad wiek. W latach 1190-1285 Białą Wieżę otoczono dwoma wysokimi ścianami i wielką fosą. W tym czasie twierdza Tower była schronieniem dla władców. W 1381 14-letni Ryszard II ukrył się tam wraz z rodziną, podczas gdy rebelianci w ciągu dwóch dni splądrowali i spalili stolicę. Jedyne ważne powiększenie w następnych latach to wybudowanie budynków na nadbrzeżu w XIV wieku. Podczas Reformacji twierdza stała się więzieniem, w którym trzymano wielu więźniów religijnych i politycznych. W czasie restauracji dynastii Stuartów Tower przestała być więzieniem, a stała się składem wojskowym. W XIX wieku Tower ściągnęła uwagę licznych architektów, którzy zaczęli przywracać jej średniowieczny wizerunek. Starano się odbudować wyburzone w XVI i XVII wieku ściany, zlikwidować baraki wojskowe i tawerny.

Tower of London

Pierwsza wojna światowa nie wpłynęła na wygląd twierdzy - jedna bomba, która tam spadła wylądowała w fosie. Jednak wojna sprawiła, że powrócono do dawnej funkcji Tower - więzienia. Między 1914-1916 trzymano tam 13 szpiegów, a następnie ich ścięto. Ostatnia egzekucja w Tower miała miejsce w 1941 roku, podczas II wojny światowej. Szkody po tej wojnie były ogromne: wiele XIX-wiecznych budynków w North Bastion (trafiony 5 X 1940) zostało uszkodzonych lub zniszczonych całkowicie, został też częściowo zniszczony Hospital Block (trafiony w 1940). Podpalacze zniszczyli Main Guard - XIX-wieczny budynek w południowo-zachodniej części White Tower. W tym czasie Tower zostało zamknięte dla zwiedzających. Fosa, która w 1843 roku została osuszona i wypełniona, została użyta jako działka dla warzyw. Klejnoty koronne zostały zabrane z Tower i przewiezione w bezpieczniejsze miejsce (nigdy nie zostało wyjawione gdzie). Dzisiaj średniowieczne fortyfikacje pozostają prawie niezmienione. Tower jest jednym z najbardziej znanych zabytków świata. 2,5 miliona ludzi rocznie przyjeżdża podziwiać jego historię, budynki, uroczystości i tradycję.

Obejrzyjmy Tower of London z bliska

Traitor's GateBrama zdrajców (Traitor's Gate)
Kiedy wjeżdżasz do Tower przejeżdżasz przez wodne wejście, które stało się znane jako Brama Zdrajców. Wielu sławnych więźniów wjechało tam przez tę bramę (np. Elżbieta I zanim została królową była więziona tam przez swoją siostrę).

 

 

Tower Green And Scaffold SiteWieża zielona i okolice szafotu (Tower Green And Scaffold Site)
Znajduje się tam pamiątkowa tablica pokazująca gdzie był szafot, na którym, bez udziału publiczności, wykonywano egzekucje. Ścięto tu siedmiu ważnych więźniów. Prawie prywatne egzekucje były wykonywane w ścianach Tower by nie wprowadzać w zakłopotanie skazańca, którym mógł być monarcha. Normalnie egzekucje były wykonywane na zewnątrz, na Tower Hill, przy udziale tysięcy widzów. Na tablicy pamiątkowej wymienione są nazwiska tych osób i daty wykonania egzekucji.

 

 

Queen's HouseQueen's House
Został zbudowany za panowania Henryka VIII. Aktualnie jest to siedziba Resident Governor Tower. Pierwotnie, mieszkał tu porucznik Tower i nadzorował pobyt kilku sławnych więźniów. W Tower trzymano Lady Jane Grey, Guy'a Fawleks'a i ostatniego więzienia Tower Rudolfa Hess'a. Również Anna Boleyn przebywała tu przed wykonaniem egzekucji.

 

Chapel Of St. Peter Ad VinculaKaplica St. Peter Ad Vincula (Chapel Of St. Peter Ad Vincula)
Oryginalna Kaplica St. Peter znajdowała się poza murami Tower aż do momentu powiększenia Tower za Henryka III. Od tego czasu Kaplica była wykorzystywana w Tower jako miejsce nabożeństw dla społeczeństwa (Kaplica w White Tower była tylko dla króla i dworu). Obecna forma Kaplicy powstała w latach 1519-1520 i jest rzadkim przykładem budynku kościelnego z początku rządów Tudorów. Wszyscy więźniowie ścięci w Green Tower i większość ściętych na Tower Hill zostało tu pochowanych. Ich ciała zostały pochowane pośpiesznie i bez nagrobków. Kaplica została odnowiona w 1876 roku za rządów królowej Wiktorii. Szczątki odkryte w nawie kościoła (jakieś w nadal nietkniętych trumnach) zostały przeniesione do krypty. Szczątki odkryte w prezbiterium były pogrzebane pod murem z przodu ołtarza. Kilka z tych szkieletów zostało rozpoznanych m.in. Anna Boleyn i jej kuzynka Katarzyna Howard.

The White TowerBiała Wieża (The White Tower)
Najstarsza część Tower. Przyjmuje się, że zaczęła powstawać w 1087 roku pod rozkazem Wilhelma Zdobywcy. Jest to najstarszy przykład normańskiej ufortyfikowanej wieży w Anglii. Ma 90 stóp wysokości i 107 x 118 stóp w poprzek. Nazwa "White Tower pochodzi" najprawdopodobniej z czasów Henryka III, gdy pomalowano ją na biało. Wejście do Tower jest na pierwszym piętrze. Można się tam dostać po przenośnych schodach, które miały utrudnić dostęp do twierdzy. Kopuły w kształcie cebuli zostały dodane w XVI wieku (wcześniejsze były prawdopodobnie w kształcie stożka lub piramidy. Biała wieża była wykorzystywana jako rezydencja, więzienie, miejsce ważnych wydarzeń państwowych, obserwatorium astronomiczne i skład papierów. Pierwszy zapis o zbrojowni w White Tower pochodzi z czasów Elżbiety I z 1565 roku. W 1599 pojawił się zapis pracownika wyznaczonego do zebrania opłaty za wstęp. Jednak wkrótce stała się magazynem na broń i zapiski (Jakiś geniusz kazał położyć wiele zapisków obok prochu strzelniczego). Dopiero w XIX wieku powrotem otworzono ją dla społeczeństwa.

The Chapel of St. John the EvangelistKaplica Św. Jana Ewangelisty (The Chapel of St. John the Evangelist)
Znajduje się na drugim piętrze White Tower. Jest to jedno z najstarszych zachowanych w Anglii wnętrz kościoła. Było to miejsce nabożeństw dla króla i dworu, podczas ich pobytu w Tower (Regularni mieszkańcy brali udział w nabożeństwach w kaplicy ST Peter ad Vincula). Za panowania Tudorów miało tu miejsce kilka ważnych wydarzeń. W 1503 wystawiono tu na widok publiczny zwłoki żony Henryka VII, królowej Elżbiety, która zmarła podczas porodu. W 1554 roku odbyły się tu zaręczyny Marii I i Filipa.

Dzwonnica (The Bell Tower)
Kilku sławnych więźniów z czasów Tudorów było trzymanych w dzwonnicy. Należeli do nich m.in. Sir Thomas More, biskup John Fisher i księżniczka Elżbieta. Podczas specjalnej uroczystości związanych z rokiem 2000 komórka, w której był trzymany Thomas More, została otwarta dla zwiedzających.

The Beauchamp TowerWieża Beauchamp (The Beauchamp Tower)
Na jej ścianach jest wiele rzeźb wyrytych przez więźniów. W czasach Tudorów więziono tam synów John'a Dudley'a, księcia Northumberland, po próbie osadzenia na tronie Jane Grey.

Ania Krzyżankowska

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...