critic/ critique/ critical

critic/ critique/ critical[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: He made a lot of enemies publishing his severe critic of communism.
Poprawnie: He made a lot of enemies publishing his severe critique of communism.

Słowo "critic" oznacza "krytyka", np. "He worked as a critic and wrote many interesting reviews" ("Pracował jako krytyk i napisał wiele interesujących recenzji"). Słowo "critique" oznacza "krytykę", "tekst krytyczny", np. "Her critique of modern philosophy was interesting" ("Jej krytyka nowoczesnej filozofii była interesująca").

Kiedy mamy na myśli słowo "krytyczny (względem czegoś)", powiemy o "critical (of sth)", np. "I was critical of the way he treats people" ("Byłem krytyczny względem sposobu, w jaki traktuje ludzi").

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy critic/ critique/ critical
Loading ...